Case: Certification Management Services
Case: Certification Management Services

Case: Certification Management Services

Certification Management Services Oy:lle toteutimme brändäyksen ja nettisivut johon kuului logo, graafinen ohje ja käyntikortit. Nettisivut toteutettiin Wordpress sisällönhallintajärjestelmällä

Projekti aloitettiin palaverilla jossa määriteltiin tavoitteita ja mieltymyksiä graafisen ulkoasun ja nettisivuston suhteen, sekä sivuilla tarvittavat toiminnallisuudet. Tämän jälkeen asiakkaalle lähetettiin muutamia logoehdotuksia, josta sitten parhaan kanssa edettiin parin muokkauskierroksen kautta lopulliseen versioon. Tämän jälkeen luotiin käyntikortit ja graafinen ohje. Lopuksi suunniteltiin nettisivujen graafinen ulkoasu ja kun se oli hyväksytty toteutettiin sivut Wordpress sisällönhallintajärjestelmän päälle. Projektin aikana oltiin tiiviissä yhteydessä asiakkaaseen joko sähköpostitse tai palavereissa jotta työn jälki olisi juuri sellaista kuin asiakas oli halunnutkin.

www.certmen.fi