Case: putkityö Vainio
Case: Putkityö Vainio

Case: Putkityö Vainio

Putkityö Vainiolle toteutimme brändäyksen eli logon, graafisen ohjeen ja käyntikortit

Asiakas antoi melko lailla vapaat kädet toteuttaa firmalleen brändäys. Muutamasta logoehdotuksesta valittiin paras, määriteltiin värimaailma ja suunniteltiin käyntikortit. Kaikki osapuolet tyytyväisiä ja homma pakettiin. :)